ЕК стартира онлайн курсове за висше образование

Инициативата МООК ще отвори образованието към десетки хиляди студенти

Инициативата МООК ще отвори образованието към десетки хиляди студенти

Партньори от 11 държави стартираха първата общоевропейска инициатива за масови отворени онлайн курсове за висше образование (МООК) с подкрепата на Европейската комисия. МООК са университетски онлайн курсове, които позволяват на хората да получат достъп до качествено образование, без да се налага да напускат домовете си.

Близо 40 курса, които обхващат широк кръг специалности, ще бъдат на разположение безплатно на 12 езика. Тази инициатива се ръководи от Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение (EADTU) и включва най-вече отворени университети. Партньорите са от Франция, Италия, Литва, Нидерландия, Португалия, Словакия, Испания, Обединеното кралство, Русия, Турция и Израел.

Очаква се инициативата да отвори образованието към десетки хиляди студенти и да стимулира училища и университети да възприемат по-новаторски и гъвкави методи на обучение. Движението на МООК вече придоби популярност, особено в САЩ, а в Европа ще го доразвие със своите ценности, като например многообразието от езици и култури, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието.

Ръководител на инициативата е професор Фред Мълдър, председател на специалната група за отворено образование към EADTU и на катедрата на ЮНЕСКО по образователни ресурси със свободен достъп. „Целта ни е да отговорим на необходимостта от по-достъпна система на висше образование, която отрежда централна роля на обучаващия се”, коментира той.

Европейските МООК ще осигурят качествени материали за самообучение и ще бъдат мост между самостоятелното учене и формалното образование. „При някои от курсовете ще се дават образователни кредити, които ще важат например за постигането на образователна степен“, добави Мълдър, който е бил ректор на Отворения университет в Нидерландия от 2000 до 2010 година.

Специалностите обхващат математика, икономика, електронни умения, електронна търговия, изменение на климата, културно наследство, корпоративна социална отговорност, съвременен Близък изток, изучаване на чужди езици и творческо писане. Всеки партньор предлага курсове чрез своя собствена платформа за обучение и поне на официалния език на страната си. Понастоящем може да се избира между 11-те езика на партньорите плюс арабски.

Курсовете могат да протичат или за предварително определен период, или по всяко време и съобразно с ритъма на всеки студент. Обикновено броят на часовете варира от 20 до 200. Всички курсове могат да завършат със сертифициране: свидетелство за завършен курс или т.нар. „бадж“, или сертификат за кредити, които могат да се вземат под внимание при постигане на образователна степен. В последния случай студентите трябва да внесат такса за сертификата, варираща от 25 до 400 евро в зависимост от продължителността на курса (броя на часовете) и институцията.

Коментар