ИКТ бизнесът настоя за образователна реформа

Явор Джонев посочи, че във всички сектори трябва да бъде създадена икономика на знанието

Явор Джонев посочи, че във всички сектори трябва да бъде създадена икономика на знанието

Българската софтуерна индустрия и представители на университетите, БАН и Министерство на образованието обсъдиха създаване на Национален съвет за образователна реформа и икономика на знанието. Срещата се проведе в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по инициатива на Общата работна група по образование на браншовите ИКТ организации.

Целта е да се ускорят процесите по реформиране на образователната система с акценти върху значителното подобряване на общото качество на образование за всички деца и върху сферата на информационните и комуникационни технологии.

През последните години секторът изпитва все по-остра липса на качествени кадри, която се отразява пряко върху бизнеса му. „Трябва да бъде подобрена връзката между образованието, обществото и бизнеса. Защото образованието не би трябвало да произвежда само добри работници. То трябва да произвежда добри граждани и добри хора“, посочи Явор Джонев, ръководител на обединената работна група на ИКТ организациите и зам. председател на УС на БАСКОМ.

Той призова за развитие на икономика с висока добавена стойност, базирана на знанието, като посочи, че софтуерният бранш расте десет пъти по-бързо от нарастването на националния продукт, изцяло експортно ориентиран е и се съревновава на световно ниво.

„Това обаче не означава, че няма да търсим диалог с всички представители на образователната общност. Ако изграждаме икономика на знанието, това не трябва да се случва само в софтуерния сектор. Икономика с висока добавена стойност може и трябва да бъде създадена във всички останали сектори“, добави Джонев.

В резултат от дискусиите се оформиха три комитета с различен фокус, които трябва да заработят в близко бъдеще:

Университетско образование – за подобряване на качеството и взаимовръзката с обществото и бизнеса. Организирането на този комитет ще бъде на специална среща на ниво университетско ръководство, представители на бизнеса и гражданското общество;

Училищно образование за мислене, творчество и съзидание – изграждане на когнитивно- емоционални компетентности за всички деца, подобряване на мотивацията и качеството по предметите информатика, математика и точни науки, вграждане на развитие на тези компетентности във всички други предмети и образователни дейности;

Университетско и професионално образование за ИТ – решаване на острата криза в софтуерната индустрия откъм количество и качество на специалистите, развитие на работната група по образование на ИТ асоциациите с представители на университетите.

Бе прието комитетите да работят като част от Обществения съвет към МОМН, който ще се учреди от служебния кабинет. Ако Общественият съвет не заработи според очакванията и се върне в старата си казионна форма, комитетите имат достатъчно капацитет и енергия да действат самостоятелно, увериха участниците в срещата.

Очаква се новият обществен съвет да е с двустепенна структура на управление, включваща управително тяло, което се съпредседателства от министъра на образованието и от представител, избран от всички участници, както и по-широк съвет, в който ще бъдат представени всички заинтересовани организации.

„Подобна форма на съпредседателстване фигурира в много страни с успешно реформирани образователните системи. Този модел е по-труден, но внася още в основата на съвета необходимостта от диалог и премахва възможността едната страна да избяга от отговорност в бъдеще“, заяви Джонев. Всички заинтересовани лица и страни ще могат да участват като наблюдатели в съвета и работата му ще бъде абсолютно прозрачна.

Коментар