HP обучи 976 служители в глобалния си център у нас

„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” приключа успешно европроект на стойност над 320 000 лева, стана ясно на пресконференция днес

„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” приключа успешно европроект на стойност над 320 000 лева, стана ясно на пресконференция днес

„Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” обяви днес, че в края на септември ще приключи успешно европроект на стойност над 320 000 лева, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Компанията съфинансира 30% от проекта, който цели да повиши производителността на служителите, както и конкурентоспособността на центъра посредством обучение и насърчаване на инвестициите в развитието на човешките ресурси.

В рамките на проекта 976 служители на компанията са разпределени в 40 курса по пет различни ключови компетенции, вкл. ефективнa бизнес комуникация, управление на ИТ услуги, най-добри HR практики, стратегическо и бизнес планиране и др. Обученията продължават от юли до септември, като седмично се провеждани средно по 6 групи обучения.

„Проектът, който финализираме, има голяма социална и икономическа значимост. Благодарение на успешното му реализиране, 976 служители на компанията повишават компетентността си”, коментира Стефан Иванов, ръководител на проекта.

Коментар