Майкъл Дел приключи покупката на Dell

Майкъл Дел успя да си върне собствеността върху създадената от него компания Dell

Майкъл Дел успя да си върне собствеността върху създадената от него компания Dell

След месеци на документен труд и отбиване на враждебен опит за поглъщане от милиардер активист, Dell най-накрая стана частна компания.

Това означава, че основателят и CEO Майкъл Дел вече няма да изпитва натиск от страна на акционери, когато определя посоката за развитие на компанията. Просто, акционери в Dell вече няма.

Майкъл Дел ще съгласува действията си единствено с фонда за дялово инвестиране Silverlake, който финансира преобразуването на компанията от публична в частна, помагайки на основателя й да я придобие.

Сумата на сделката възлиза на $24,9 милиарда, като акционерите ще получат по $13,88 за всяка бройка от ценните си книжа.

Майкъл Дел се бори да стане собственик на Dell от началото на февруари т.г. Сделката щеше да стане факт още през лятото, но инвеститорът Карл Айкан се опита да измъкне компанията под носа на Дел. В крайна сметка обаче усилията му не се увенчаха с успех.

Коментар