Има признаци за оздравяване на българската икономика

Свиващите се пазари са основен проблем за предприятията и водещ фактор за нарастване на техните задължения, сочи проучване на Института за икономически изследвания при БАН, данни от което бяха изнесени по-рано тази седмица. Мнението се споделя от две трети от интервюираните, които смятат още, че за фирмите е обичайна практика да превръщат продажбите в разсрочие, т.е. да трупат дълг. Като доказателство за това изследването сочи, че отлагането на плащанията към доставчици е най-често предприеманата мярка за справяне с финансовите проблеми.

За първи път темпът на нарастване на вземанията на предприятията е по-голям спрямо темпа на нарастване на задълженията (източник: Институт за икономически изследвания при БАН)

За първи път през 2012 г. темпът на нарастване на вземанията на предприятията е по-голям спрямо темпа на нарастване на задълженията
(източник: Институт за икономически изследвания при БАН)

Изводът на икономистите на БАН се потвърждава и от данните на НСИ, според които общият обем на задълженията към доставчиците през 2012 г. се е увеличил с 2,016 млрд. лв., като миналата година е достигнал 52,186 млрд. лв. при 50,170 млрд. лв за 2011 г.

За първи път обаче темпът на нарастване на вземанията на предприятията е по-голям спрямо темпа на нарастване на задълженията, заяви проф. д-р Митко Димитров, директор на Института за икономически изследвания при БАН. През 2012 г. те достигат 71,181 млрд. лв., като вземанията са 5,229 млрд. лв., а задълженията – 4,580 млрд. лв. За икономистите на БАН това е ясна тенденция за оздравяване на българската икономика.

Друг извод от изследването е, че част от фирмената задлъжнялост е фиктивна, с цел да се прикрие или източи ДДС. Като най-рискови се посочват фирмите с до три години пазарна история, добави д-р Ивайло Янков. Според него, освен подобни спекулативни и нечисти действия, налице са и вътрешнофирмени стимули за задлъжняване на предприятията. Като пример за това той посочи, че в 36,3 на сто от случаите заплащането на мениджърите е напълно обвързано с резултатите на предприятието, а в 18,9 на сто от случаите това е частично.

Високите банкови лихви стимулират част от предприятията да забавят плащанията към доставчиците – в близо 52% от случаите. Малко над една трета от компаниите срещат трудности да получат допълнително финансиране чрез банкови заеми, сочи още изследването.

Прави впечатление, че фирмите, които работят за износ, са много по-стабилни от компаниите, които работят за вътрешния пазар, допълни проф. д-р Гарабед Минасян. По думите му, вземането на дълг „не е мръсна дума”, като важното е как се управляват чуждите пари. Това заключение може да се направи както по отношение на фирмените финанси, така и на държавните.

Коментари по темата: „Има признаци за оздравяване на българската икономика”

добавете коментар...

  1. :о)

    Страхотно оздравяване наистина.
    Всичко спря и замръзна от 3 години насам…
    на хартия може би 🙂 от замръзнала точка под нулата до 0.1% 🙂

Коментар