JobТiger отново е най-голям корпоративен дарител на време и услуги

На официална церемония днес в Гранд хотел София Български дарителски форум връчи наградите на най-големите корпоративни дарители в България.
JobTiger бе отличен с наградата за най-голям корпоративен дарител на време и услуги. Дарената сума възлиза на 22 300 лева.
Времето на служителите на компанията беше дарено основно за обучение на кариерни консултанти във висшите и средни училища и за работа с кариерните центрове в българските университети.
Тази награда е поредното престижно признание, получено от екипа на JobTiger, за работата му по създаване и развитие на кариерни центрове в българските висши училища и въвеждане на кариерно консултиране в страната. Работата на JobTiger показва как една малка българска фирма може, успоредно с успешното развитие на бизнеса, да допринесе съществено за създаване и развитието на значими социални проекти.

Коментар