Софтуер разбира човешката анатомия

syngo.via VA30 автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканиране с компютърен томограф

syngo.via VA30 автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканиране с компютърен томограф

Siemens пусна нова версия VA30 на своя софтуер за рутинно 3D и специализирано разчитане syngo.via. Добавени са нови приложения и функционалности, които ускоряват и улесняват работния процес.

Софтуерът „разбира“ човешката анатомия и подготвя изображенията за диагностика. Така например, syngo.via VA30 разполага с функция „Automatic Rib Labeling”, която автоматично идентифицира и маркира ребрата при сканиране с компютърен томограф, докато досега рентгенолозите трябваше да идентифицират ребрата ръчно. Предвид уникалната форма на ребрата, това може да отнеме доста време и води до грешки, особено при сложни диагностики като тези в областта на онкологията.

„Анатомичната интелигентност“ е отличителна черта и на новия софтуерен пакет syngo.via General Engine, който надгражда досегашното решение. Пакетът включва функция „Anatomical Range Presets“, която показва точен образ на избрани анатомични области. Това гарантира високо качество на получените анатомични образи, което не зависи от уменията на конкретния специалист. С помощта на технология, подобна на лицевото разпознаване при цифрова фотография, syngo.via може да разпознава рамене, гръбачен стълб, бедра и други в клиничните образи и да оптимизира начина, по който те биват показвани в анатомичната им среда.

След преглед, радиологичната диагноза играе ключова роля за лечението на пациента. Инструментът Advanced Reporting, част от syngo.via General Engine, помага на рентгенолозите да създават ясни, добре структурирани доклади от прегледите за своите колеги, които проследяват конкретния клиничен случай. Стандартизирани шаблони улесняват създаването на отчети, като могат и да бъдат персонализирани според нуждите на пациентите.

Досега няколко на брой диагнози означаваха различни документи, отнасящи се до един-единствен случай. Сега вече единният диагностичен отчет отразява целия профил на заболяванията на пациента. Това позволява на лекарите по-лесно да си създадат цялостна оценка на състоянието на пациента, което спомага за подобряване на качеството на лечението.

Коментар