Жените са по-толерантни към технологиите

Представителите на Y поколението са по-склонни да предоставят лична информация, ако това ще е от полза

Представителите на Y поколението са по-склонни да предоставят лична информация, ако това ще е от полза

Технологиите имат голям потенциал да подобрят живота ни, смятат повечето жени, анкетирани в глобално онлайн проучване на Penn Schoen Berland по поръчка на Intel.

Жените над 45 години смятат, че хората не използват достатъчно потенциала на технологиите. Това важи с особена сила в Китай, където подобно мнение споделят 7 от 10 жени в категорията над 45 години.

Според повечето жени, иновациите могат да подобрят образованието, транспортните услуги и здравеопазването. Те споделят, че са готови да използват технологии, които навлизат в личния живот – например, софтуер за проследяване на начина на работа.

Твърде популярна и сред мъжете, и сред жените е идеята, че технологиите могат да направят хората по-човечни. Отново жените над 45 години споделят в по-голяма степен подобно виждане, твърди проучването.

69% от анкетираните признават, че технологиите помагат в личните отношения, 57% – в сферата на образованието, 52% – в транспортното обслужване и 49% – в здравеопазването.

Представителите на Y поколението (родените след 1980 г.) са по-склонни да предоставят лична информация, ако това ще е от полза, спрямо по-възрастните анкетирани. Младите хора (на възраст от 18 до 24 години) се надяват, че бъдещите технологии ще направят живота им по-добър и интересен.

Коментар