Над половината европейци са оптимисти за бъдещето на ЕС

Повече от половината европейци се обявяват в подкрепа на единната валута

Повече от половината европейци се обявяват в подкрепа на единната валута

Малко повече от половината европейци (51%) казват, че са оптимисти за бъдещето на ЕС, в сравнение с 49% през пролетта на 2013 г., сочи есенното проучване Евробарометър.

Общо 43% (увеличение от 1%) от гражданите смятат, че ЕС върви в правилната посока, за да излезе от кризата. От 36% на 40% е нараснал броят на европейците, според които ефектът на кризата върху заетостта е достигнал своя предел.

Безработицата (49%), общата икономическа ситуация (33%), инфлацията (20%) и правителствените дългове (15%) са четирите основни опасения на европейците на национално равнище, а на личностно равнище инфлацията изпреварва значително останалите проблеми (40%), установява проучването.

Според европейците, общото икономическо положение (45%), безработицата (36%) и състоянието на публичните финанси на страните членки (26%) са основните проблеми пред ЕС в момента.

Подкрепата за икономическия и паричен съюз с единна валута – еврото – е останала почти стабилна, като повече от половината европейци са се обявили в негова полза (52%). В 21 страни членки абсолютно мнозинство от участниците в проучването подкрепят еврото, като най-високите нива са регистрирани в Люксембург (79%), Словения (78%), Словакия (78%), Естония (76%) и Финландия (75%).

Коментар