Новият Mac Pro ползва драстично по-малко метал

Цилиндричният Mac Pro е много по-екологичен от своя предшественик

Цилиндричният Mac Pro е много по-екологичен от своя предшественик, освен че има радикално нов дизайн

Новите настолни компютри Mac Pro на Apple се отличават не само с цилиндричния си дизайн, но също така са много по-екологични, смятат експерти.

Машината използва със 74 процента по-малко алуминий и стомана, в сравнение с предишното поколение Mac Pro. Освен това компютърът на Apple се доставя с 84% по-малко опаковъчен материал, съобщи GreenTech.bg.

Фактът, че около две трети от емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на компютър като Mac Pro идват от производството му, а не от употребата, означава, че тези промени могат да имат истинско положително въздействие.

Въпреки че производството е най-големият фактор, допринасящ за емисиите на парникови газове, Apple се е постарала новата работна станция Mac Pro да превъзхожда най-строгите изисквания на Energy Star версия 6.0. Десктоп машината използва по-малко от половината от допустимия предел енергия, но това не й пречи да надмине производителността на конкурентите, според CleanTechnica.

Освен това Apple e въвела и редица програми за рециклиране, които се прилагат в почти всички локации, където фирмата има присъствие. Отвъд своето въздействие върху околната среда Mac Pro също така е много по-тих.

Макар че настолната машина на Apple предлага качества, които вероятно надхвърлят изискванията на повечето потребители, компанията вече прилага множество политики за опазване на околната среда за продуктите си от всички категории.

Коментар