Виваком оглави по приходи телеком пазара

Виваком отчита 415,9 млн. лв. приходи от мобилни услуги, или с 5% повече спрямо резултатите от 2012 г.

Виваком отчита 415,9 млн. лв. приходи от мобилни услуги, или с 5% повече спрямо резултатите от 2012 г.

Виваком обяви, че вече има най-високи приходи сред телеком операторите в България. През 2013 г. компанията бележи ръст на печалбата и на абонатите на мобилни услуги.

Общите приходи на Виваком за миналата година възлизат на 811,9 млн. лв., което е спад от 5% в сравнение с 2012 г. За първи път в историята на оператора приходите от мобилни услуги надвишават тези от фиксирани.

За сравнение, Мтел отчете приходи от 399,4 млн. евро за 2013 г. (или около 781 млн. лева при курс на еврото 1,95583 лв.) , а при Глобул този показател е 661,9 млн. лв. за миналата година.

Виваком отчита 415,9 млн. лв. приходи от мобилни услуги, или с 5% повече спрямо резултатите от 2012 г. Това се дължи главно на стабилен ръст на мобилните абонати със срочни договори през годината.

Увеличените продажби на смартфони и таблети компенсират намалението на регулираните цени за терминиране. Мобилните абонати на Виваком са се увеличили до 2,6 милиона – ръст от 10% в сравнение с 2012 г.

Броят и ръстът на мобилните абонати са отчетени след промяна на методологията за отчитане на предплатените услуги. Тя изключва предплатените клиенти без трафик в продължение на повече от 3 месеца. Виваком твърди, че има най-нисък процент неактивни абонати, в сравнение с другите два мобилни оператора.

Приходите от фиксирани услуги на Виваком бележат спад от 14% на годишна база до 396 млн. лв., заради продължаващите тенденции потребителите да заменят домашния телефон с мобилен. Влияние оказва и засилената конкуренция между операторите и по-ниските цени на терминиране, които водят до спад в приходите от взаимно свързване.

За разлика от абонатите на гласови услуги, при потребителите на високоскоростен интернет се наблюдава ръст от 2% до 327 хиляди абонати за годината. За отчетния период потребителите на оптичен интернет достигат 22%.

Коментар