Държавните търгове ще станат напълно електронни

Очаква се електронната реформа в търговете да намали с 80% бюрократичната тежест за компаниите участници

Електронната реформа в търговете ще намали с 80% бюрократичната тежест за компаниите

Европейският парламент прие миналата седмица три нови директиви, които регламентират процеса на провеждане на правителствени търгове в страните членки.

Наред с многото организационни промени, които въвеждат, новите правила на практика ще направят всички държавни търгове напълно електронни.

Така например, цялата комуникация и документооборот между администрациите възложители и изпълнителите ще се осъществява онлайн. Освен това тръжните документи ще трябва да се публикувани в електронен вид със свободен достъп, а плащанията също ще се извършват в електронен вид. Всичко това трябва да стане реалност в ЕС към 2018 година.

В следващите четири години всички страни-членки трябва да внедрят в правителствения сектор информационни системи, които автоматизират процеса на държавни поръчки. Закъснелите администрации, особено регионалните и местните, ще получат отсрочка в рамките на 12 месеца.

Същевременно, Европейският комитет по стандартизация (CEN) ще подготви проект за единен европейски документ за поръчки (European Single Procurement Document), който ще се попълва от всички доставчици на продукти и услуги, участващи в търговете. Това ще бъде единственият документ, изискван от участниците в търга.

Възложителят ще изисква пълна проектна документация само от победителите в обществените поръчки. Изчисленията показват, че тази промяна в процедурата ще намали с 80% бюрократичната тежест за компаниите участници, особено от малкия и средния бизнес.

Според статистика на ЕС, правителствата в страните-членки харчат средно по 18% от БВП за покупка на стоки и услуги от местния бизнес. Европейската реформа цели да разшири и оптимизира тази практика.

Освен прехода към електронни търгове, реформата предвижда редица организационни промени, целта на които е да опростят участието в търговете на фирми от малкия и средния бизнес.

Коментари по темата: „Държавните търгове ще станат напълно електронни”

добавете коментар...

  1. Jazziiee

    This is what we need – an insight to make eveoryne think

  2. :o)

    Какво значение има това.
    То и сега има aop.bg

    И това няма да им пречи 99% от тях да са “написани” в полза на правилните хора и ресурса да отиде към тях 🙂

Коментар