Уеб карта разкрива екологичните конфликти

В картата са отбелязани 17 конфликтни екологични зони за територията на България

В картата са отбелязани 17 конфликтни екологични зони за територията на България

Интерактивна уеб карта разкрива екологичните конфликти по света. Освен че показва какви нередности се случват в околната среда, картата дава информация за грижите за дивия живот и опазването на общественото здраве.

Глобалният атлас на екологичните несправедливости е част от проекта EJOLT – инициатива за екологична справедливост, отговорност и търговия, в който участва и България, представена от Екологично сдружение „За Земята”, съобщи GreenTech.bg.

Картата е интерактивна интернет платформа на английски език, която дава информация за около 1000 екологични конфликта в цял свят. Позволява търсене и филтриране на събитията според типа им (ядрена опасност, замърсяване а въздуха, лошо управление на отпадъците и т.н.).

С цветни индикатори са отбелязани точните места и видовете нередности, които се случват. С едно натискане на мишката всеки може да види картина на състоянието на световната атомна енергетика, проблемите с отпадъци или конфликтите, свързани с водните ресурси.

Много подробна информация е натрупана към всяка от отбелязаните точки – отговорни институции, предприети мерки за справяне и др. За територията на България са отбелязани 17 конфликтни екологични зони, като основните проблеми са свързани с добивната промишленост, сметища и инсинератори и големи инфраструктурни проекти като ски-зоната Банско в Пирин.

Атласът е продукт на проекта EJOLT, финансиран от Европейския съюз. Над 100 души от 23 университета и неправителствени организации, част от които е и екологично сдружение „За Земята”, както и десетки независими сътрудници от целия свят допринасят активно за създаване на този огромен и ценен ресурс. Проектът се координира от професор Жoан Мартинез-Алиер и неговия екип от екологични икономисти от Университета в Барселона (ICTA-UAB).

„Атласът илюстрира как екологичните конфликти се увеличават по света, водени от нуждата за повече ресурси, предназначени предимно за богатата прослойка на обществото, и средната класа. Най-силно засегнати са бедните, маргинализираните и традиционните общности. Te обикновено нямат политическо влияние да си осигурят един здравословен живот в екологично чиста среда”, коментира Мартинез-Алиер.

Над 2000 различни корпорации и финансови институции са причинители на тези екологични конфликти. Това включва много корпоративни и държавни структури от развитите страни, но се увеличава и процентът на новоразвиващите се икономики.

Измежду историите за опустошена околна среда и политически репресии на активисти, могат да бъдат намерени и много случаи на победа на екологичната справедливост. Има множество случаи на спечелени съдебни дела, спрени проекти, а понякога общите ресурси са възстановени. В 17% от случаите описани на картата екологичната справедливост възтържествува.

Коментар