Започна конкурсът за отличията Джон Атанасов

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 6 август 2014 година

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 6 август 2014 година

Започна дванадесетият годишен конкурс за отличията „Джон Атанасов”, връчвани от президента на страната, съобщи БАН.

Конкурсът откроява млади изследователи, чиито изобретения и открития в областта на ИКТ носят потенциал да променят света.

Наградите отличават успехите на младите български учени и практици в динамичната и всеобхватна дигитална революция в чисто научни, но и приложни сфери.

Конкурсът се провежда в три категории – Награда за обещаващ млад изследовател, Грамота за прилагане на научни постижения и проекти с висока обществена стойност и Грамота за ученици и техните преподаватели.

За първи път всички участници, достигнали до финалния етап на конкурса, ще могат да участват в менторски или стажантски програми, а носителите на отличията „Джон Атанасов” – в научен проект на утвърден екип от специалисти.

По този начин младите таланти ще могат да се включат в процеса на създаване на ново знание в академичните среди и в приложението на иновативни изобретения в практиката на реалния бизнес и в ежедневието на хората.

Крайният срок за кандидатстване за отличията е 6 август 2014 година. Правилата за всяка една от категориите и необходимите документи са публикувани на интернет страницата на наградата.

Коментар