Интерактивна карта показва ВЕИ проектите

Уеб картата RePowerMap показва с подробности ВЕИ инсталациите в Европа

Уеб картата RePowerMap показва с подробности ВЕИ инсталациите в Европа

В уеб пространството стартира интернативна карта, която показва инсталациите на възобновяеми енергийни източници в Европа. Проектът RePowerMap цели повишаване осведомеността на хората за справяне с климатичните промени, прилагане на иновациите и промяна на политиките.

Картата ще популяризира предстоящи събития, кампании и мероприятия, добри примери и практики, съобщи GreenTech.bg. Тя ще бъде и платформа за контакти на хора, фирми, организации, общини и региони, които се занимават с дейности в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.

Картата позволява лесно да се направи сравнение между отделните страни, както и да се проследи положителният ефект от успешното национално и европейско законодателство и програми. От 2012 г. инициативата се подкрепя от Европейския съюз в рамките на програмата „Интелигентна енергия – Европа”.

Всеки може да добави информация в картата – ако  сте инсталирали система за възобновяема енергия или ако сте изградили една енергийно ефективна сграда, или пък ако планирате събитие по темата, можете да добавите този пример като обект на repowermap.org.

Демонстрирайки и популяризирайки своя опит, всеки може да даде пример и да мотивира останалите хора и да използват същата технология.

Коментар