Малкият и среден бизнес иска да е „зелен”

Малкият и среден бизнес в България се интересува как да бъде отговорен към обществото и околната среда. Най-често компаниите от този сегмент инвестират в развитие на собствените си служители и в екологични инициативи, сочи проучване на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Повечето собственици на малки и средни предприятия се интересуват от екологичните и социални дейности (източник: Българската мрежа на Глобалния договор на ООН)

Повечето собственици на малки и средни предприятия се интересуват от екологичните и социални дейности (източник: Българската мрежа на Глобалния договор на ООН)

57% от малките и средни предприятия (МСП) смятат, че зелените практики имат положително влияние върху финансовите им резултати, a 43% изтъкват като основни пречки да са по-отговорни липсата на изисквания от страна на държавата, както и липсата на подготвени кадри по темата.

На конференция „Стандарти за зелена икономика” идната седмица (13 май, Галерия Мазда) ще бъде представена новата европейска политика за зелени обществени поръчки и интегрирано отчитане. Събитието цели да покаже различни гледни точки и подходи към корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие и какъв е бизнес-смисълът от тях.

Водещ лектор на конференцията ще бъде председателят на международната работната група за прилагане на ISO 26000 – Указания за социална отговорност – Мартин Нойрайтер. Събитиетое част от проект, който цели подпомагане на малките и средни предприятия при прехода им към „зелена икономика”. В рамките на проекта e издадено Ръководство за прилагане на ISO 26 000 в малки и средни фирми.

Коментар