PDF Combine – обединява PDF документи

pdfPDF Combine е портативно приложение (не изисква инсталация), с помощта на което можете да обедините два или повече PDF документа в един. Програмата включва базов набор от опции и може да се ползва от потребители с различно ниво на компетентност.

PDF файловете могат да се импортират в списъка със задачи само през файловия браузър,тъй като не се поддържа „drag-and-drop” функционалност. Програмата не внася промени в Windows регистъра и Start менюто, така че след изтриването й няма да останат следи.

Можете да видите пълния път до всеки документ и да посочите кои страници искате да обедините, вместо да обработвате цели документи. В допълнение, можете да пренареждате документите в списъка, както и да определяте директорията, в която да се съхрани обединеният PDF.

PDF Combine консумира малко системни ресурси и не влошава производителността. Програмата се разпространява безплатно и като цяло се справя добре с основното си предназначение, но й липсват по-развити възможности, например редактиране на метаданните на изходния PDF документ.

Даунлоуд: PDF Combine

Коментар