Мобилните абонаменти ще превишат хората през 2015

Мобилните абонаменти в света са се увеличили със 7% през първото тримесечие на 2014 г., спрямо същия период на миналата година. 120 милиона са новите абонаменти само в периода януари-март 2014, сочи доклад на Ericsson.

Броят на мобилните абонаменти възлиза на 6,8 милиарда през първото тримесечие на 2014 г. (източник: Ericsson Mobility Report)

Броят на мобилните абонаменти възлиза на 6,8 милиарда през първото тримесечие на 2014 г. (източник: Ericsson Mobility Report)

Мобилният широколентов достъп също продължава да нараства и ще достигане 7,6 млрд. абонамента до края на 2019 г., представлявайки повече от 80 процента от общия брой на мобилните абонаменти.

Общият брой на мобилните абонаменти ще надхвърли населението на света през 2015 година, сочи прогнозата на Ericsson. След две години, през 2016 г., броят на смартфон абонаментите ще надхвърля този на обикновените телефони, а през 2019 г. се очаква броят на смартфон абонаментите да достигне 5,6 милиарда.

В Европа броят на смартфон абонаментите ще достигне около 765 милиона през 2019 г. и по този начин ще надхвърли броя на населението на континента, прогнозира Ericsson в доклада Mobility Report.

65 процента от всички телефони, продадени в първото тримесечие на 2014 г., са били смартфони. В сравнение с днес, потребителят на смартфон през 2019 г. се очаква да консумира почти четири пъти повече мобилни данни на месец. Това води до прогноза за 10-кратен ръст в мобилния трафик на данни между 2013 и 2019 година.

Броят на активните клетъчни M2M (машина-към-машина) устройства ще нарасне 3 до 4 пъти до 2019 г., от сегашните 200 милиона. Докато голяма част от клетъчните M2M устройства днес използват обикновена GSM технология, към 2016 г. повечето активни клетъчни M2M абонаменти ще бъдат 3G/4G.

През 2019 г. LTE покритието на населението в Европа ще бъде около 80 на сто, но в Европа ще наблюдаваме навлизане на LTE абонаментите само на 30 на сто в сравнение с 85 процента в Северна Америка през същата година. В същата година се очаква Китай да достигне над 700 млн. LTE абонамента, представляващи повече от 25 на сто от общия брой абонаменти за LTE в световен мащаб.

Коментар