Fujitsu придоби ИТ бизнес от Panasonic

Fujitsu ще предлага аутсорсинг услуги за ИКТ системите на Panasonic

Fujitsu ще предлага аутсорсинг услуги за ИКТ системите на Panasonic

Fujitsu приключи сделката по придобиване на Panasonic Information Technology Solutions (подразделение на Panasonic за информационни системи), съобщиха двете японски компании.

Новата структура Fujitsu IT Management Partner ще предлага аутсорсинг услуги, свързани с поддръжката и развитието на ИКТ системите на Panasonic и групата компании около нея (Panasonic Group).

Fujitsu доставя технологични решения и услуги в над 100 страни по света, вкл. България. Приходите на компанията в глобален мащаб възлизат на 4,8 трилиона йени (около 46 милиарда долара) за последната финансова година, приключила на 31 март 2014.

Panasonic, от своя страна, е водещ производител на електроника. Компанията отчете приходи от 7,74 трилиона йени за последната си финансова година, която също приключи в края на март.

Коментар