2000 сайта са коригирани след проверки от ЕС

Невен Мимица призова за по-тясно сътрудничество при прилагане на правата на потребителите в целия единен пазар

Невен Мимица призова за по-тясно сътрудничество при прилагане на правата на потребителите в целия единен пазар

1400 искания за взаимна помощ са отправени от 2007 г. насам в мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите (СОЗП), съобщи Европейската комисия.  

За същия период след проверки в рамките на редовния съгласуван надзор на онлайн пазарите – наричани често „sweeps“ – около 2000 уебсайта са отстранили допуснати пропуски в спазването на законодателството.

Благодарение на тези проверки се е повишила осведомеността на електронните търговци и потребителите за законодателството за защита на потребителите в много сектори, например въздушния транспорт, резервирането на хотелски стаи, потребителските кредити, продажбата на билети за мероприятия, електронните стоки и продуктите с цифрово съдържание.

От миналата година правоприлагащите органи си сътрудничат и по общи проблеми, които засягат потребителите в няколко държави членки. Първите мерки от този вид бяха предприети в областта на покупките в рамките на мобилно приложение, и по-специално във връзка с игри, предимно такива, които са предназначени за деца.

Правоприлагащите органи в целия ЕС се споразумяха за общ подход към прилагането на съответните правила за защита на потребителите в тази област и поискаха фирмите от бранша да коригират своите недобросъвестни практики в ясно определен срок, за да се осигури подходяща защита на потребителите на мобилни приложения. Този процес скоро ще приключи и в близко време се очакват резултатите, съобщи Комисията.

Комисарят по политиката за потребителите Невен Мимица заяви днес в Рим, че е необходимо по-тясно сътрудничество при прилагането на правата на потребителите в целия единен пазар. „Стриктното прилагане е от ключово значение. Когато правата на потребителите съществуват само на хартия, те не са им от полза”, заяви Мимица.

По неговите думи, необходима е рамка за справяне с широко разпространени нарушения, които едновременно засягат няколко или дори всички държави – членки. Трябва също да се определи ролята на Комисията – да координира действията, но и да помага за откриване на недобросъвестни практики и да решава кои общи механизми на равнището на ЕС са най-подходящи за справяне с тях.

Коментар