Европейците са недоверчиви към чуждите е-търговци

Eвропейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица отбеляза напредъка в е-търговията в рамките на ЕС

Комисарят по политиката за потребителите Невен Мимица отбеляза напредъка на е-търговията в ЕС

Електронната търговия бележи напредък в ЕС, особено на национално равнище. Делът на потребителите, пазаруващи по интернет в своите страни, се е увеличил от 38% на 41%, в сравнение с ръста от 9,6 % на 11% при трансграничните покупки, сочи нов доклад на Европейската комисия.

Потребителите остават значително по-малко уверени по отношение на онлайн покупките от продавачи в други страни от ЕС, в сравнение с продавачи в собствената си страна (35% спрямо 59%). Сред причините за това е невъзможността за осъществяване на покупка, например защото стоката не се доставя до държавата на потребителя или защото онлайн продавачът не приема чуждестранни разплащателни карти. Това е важна пречка пред трансграничното пазаруване по интернет, се казва в проучването на Европейската комисия.

Новото законодателство относно онлайн разрешаването на спорове ще даде възможност на потребители, пазаруващи у дома или в други страни от ЕС, да разрешават споровете си с търговци по-бързо и по-евтино, без да се налага да се обръщат към съд. С Директивата за правата на потребителите, която ще се прилага във всички държави членки от юни 2014 г., се хармонизират разпоредбите относно връщането на стоки при продажбите от разстояние.

Между страните от ЕС все още съществуват значителни различия по отношение на защитата на правата на потребителите. Едва 35% от европейците се чувстват уверени да пазаруват онлайн от продавачи в други държави от ЕС, а 70% не знаят какво да правят, когато получат стоки, които не са поръчали, сочи Индексът на условията за потребителите, публикуван днес от Комисията.

Една от основните констатации е, че се наблюдава спад в доверието на потребителите, съчетан с увеличаване на използването на правни средства за защита. „Забелязва се напредък, особено по отношение на разпространението на електронната търговия, но са необходими подобрения в други области”, коментира европейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица

Съществуват и значителни социално-демографски разлики. Възрастните, нискообразованите, неработещите, нискоквалифицираните работници и потребителите без интернет връзка у дома са сред тези, които в най-малка степен се ползват от своите права и наличните възможности.

Все още съществуват незаконни търговски практики. Според оценките на потребителите и търговците на дребно, през последните четири години не се забелязва ясен спад в нивото на незаконните търговски практики. Над 50% от потребителите твърдят, че е най-вероятно да се сблъскат с такива практики в интернет.

Потребителите продължават да са обезпокоително слабо запознати с правата си. Седем от десет потребители не знаят какво да направят, когато получат стока, която не са поръчали, и по-малко от една трета от търговците на дребно са запознати със закона за сроковете, в които потребителите могат да връщат дефектни продукти за поправка.

Екологичните покупки се увеличават, е друг извод от доклада. Четирима от десет потребители твърдят, че въздействието на стоки или услуги върху околната среда им е оказвало влияние при вземането на решения за покупки. Сред причините за неизвършване на екологични покупки са липсата на информация, по-високата цена и недоверието към твърденията за екологосъобразност.

Коментари по темата: „Европейците са недоверчиви към чуждите е-търговци”

добавете коментар...

  1. :)

    абсолютно прав е човекът с първото мнение.
    На никой не му се занимава с митничари, ддс-та , мита и т.н.

  2. mhm

    Пак глупости, не си поръчвам извън Европа заради разправиите по митата и ддс-то пазарувам си главно от ebay.co.uk нещата ми идват за седмица – 10 дни, което не е малко, като подозирам българските куриери и пощи за бавната обработка на пратките.

Коментар