ЕС проучва трансграничната защита на потребителите

Все по-често операторите, конкуриращи се в даден сектор, възприемат сходни маркетингови техники и съответно свързаните с тези техники злоупотреби се разпространяват масово в целия ЕС

Все по-често операторите, конкуриращи се в даден сектор, възприемат сходни маркетингови техники и съответно свързаните с тези техники злоупотреби се разпространяват масово в целия ЕС

Всеки един от 500-те милиона европейски граждани трябва да се ползва със същите права на потребител, независимо дали пазарува в своята страна, в друга държава от Европейския съюз или онлайн в Европа. Ето защо Европейската комисия започна консултация с потребители, организации за защита на потребителите и бизнеса с цел да прецени как най-добре да се засили трансграничната защита на потребителите. 

„Искам да чуя мнението на потребителите, собствениците на магазини и предприятията как можем да подобрим защитата, по-специално при трансграничните сделки, без да увеличаваме бюрократичната тежест”, коментира Невен Мимица, еропейски комисар, отговарящ за политиката за потребителите.

Резултатите от прегледа ще бъдат взети предвид от Европейската комисия в нейната текуща и работа за подобряване на общоевропейската мрежа от правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите. Тази мрежа играе важна роля за това да се гарантира, че хората в целия ЕС се ползват с еднакви права, независимо къде или от кого се извършват покупките. Консултацията се провежда до 31 януари 2014 г. и е достъпна онлайн.

Целта на консултацията е да се получи обратна информация по въпроси като:

  • От какви средства за разследване и намеса се нуждаят националните правоприлагащи органи, за да се подобри сътрудничеството помежду им в борбата срещу нарушенията на законодателството за защита на потребителите, засягащи няколко държави?
  • Какви санкции са необходими, за да се възпират по-ефективно незаконните практики?
  • Как правоприлагащите органи могат да действат по-ефикасно и да осигурят по-надеждна реакция в борбата срещу злоупотреби, които са широко разпространени в ЕС или които са извършени от един и същи търговец, извършващ дейност в две или повече държави членки?

Регламентът за сътрудничество в областта на защита на потребителите (СЗОП) в ЕС свързва националните органи за защитата на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Тази мрежа се занимава с нарушенията на законодателството на ЕС, от които са засегнати поне две държави — членки на ЕС. Конкретен пример е търговец, извършващ дистанционни продажби от дадена държава, който се свързва с клиенти в други държави, като използва незаконни, агресивни търговски практики.

Откакто Регламентът за СОЗП влезе в сила през 2007 г., даден национален орган в държавата от ЕС, в която са засегнати интересите на потребителите, може да се обърне към съответния орган в държавата — членка, в която е регистриран търговецът, и да поиска предприемане на действия, за да се спре нарушаването на законодателството. Правоприлагащите органи могат също така да се уведомяват взаимно за забелязани от тях злоупотреби, които могат да се разпрострат в други държави.

Все по-често операторите, конкуриращи се в даден сектор, възприемат сходни маркетингови техники и съответно свързаните с тези техники злоупотреби се разпространяват масово в целия ЕС. Освен това, като се има предвид, че новите канали за продажби разработват търговията онлайн и чрез мобилни устройства, потенциалните незаконни практики могат също така да се разпространят по-бързо и да засегнат голям брой потребители в ЕС (над 50% от потребителите твърдят, че е най-вероятно да се сблъскат с незаконните търговски практики в интернет).

Коментар