Цифровият единен пазар ще носи 200 млрд. евро годишно

С доизграждане на цифровия единен пазар потребителите в ЕС биха спечелили средно по 400 евро на година, или около 200 милиарда евро в общоевропейски мащаб, твърди Европейската комисия.

Среща на високо равнище с участие на около 400 представители на Европейския парламент и Комисията, регулаторни органи, национални правителства и организации на потребителите и стопанския сектор ще се съсредоточи върху начини, които да гарантират, че потребителите печелят максимално от цифровия сектор.

В момента в Европа има над 790 милиона абонамента за мобилни телефони, а повече от 370 милиона граждани на ЕС ползват интернет. Над половината от потребителите в ЕС са пазарували онлайн поне веднъж през последните дванадесет месеца, като 80% от потребителите онлайн използват уебсайтове за сравняване на цените, за да намерят по-добри оферти, по данни на Европейската комисия.

Една от целите на Комисията е да се разработи политика за защита на потребителите, пригодна за ерата на цифровите технологии. Комисията вече е постигнала резултати в тази насока: създадена е платформа за онлайн решаване на спорове, готова е новата директива за правата на потребителите, работи се по инструментите за сравняване на продукти и услуги, обръща се все по-голямо внимание на правоприлагането онлайн.

„Понастоящем едва 50% от европейските потребители пазаруват онлайн. Очевидно е, че има потенциал за растеж, но трябва да направим необходимото, така че потребителите да се отнасят към пазаруването онлайн със същото доверие, както към пазаруването в магазините”, коментира европейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица.

Тази седмица е много важна за европейските потребители, смята заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус. „Трябва да спечелим всеки европейски потребител за каузата на цифровите технологии. Гласуването в Европейския парламент тази седмица е първата стъпка към изграждане на истински единен пазар в областта на далекосъобщенията”, допълни Крус, която отговаря за цифровите технологии..

Коментар