Соларният бизнес на Sharp се срина

Енергийното подразделение на Sharp отчете голям спад на печалбата, в резултат на слабия пазар на соларни клетки за жилищни нужди в Япония. Компанията планира да подсили своята верига за доставки, като започне да предлага проектиране, изграждане и други услуги в допълнение към продажбата на модули и акумулаторни батерии.

Sharp иска да ускори прехода си към доставчик на енергийни решения

Sharp иска да ускори прехода си към доставчик на енергийни решения

Фотоволтаичното поделение на японският гигант в електрониката, някога известно като Solar Cells, а в момента преименувано на Energy Solutions, бе засегнато от осезаемия спад в продажбите на соларни клетки за жилищни нужди в Япония, съобщи GreenTech.bg. Това доведе до стресиращия спад от 97,3% в печалбата на звеното и 18,1% спад на приходите.

В стремежа си да спаси своите фотоволтаични дейности, компанията заяви, че е поела ангажимент за структурна реформа на бизнеса със слънчеви клетки в Европа. Sharp иска да ускори прехода си към доставчик на енергийни решения, като предлага не само соларни модули и акумулаторни батерии, но също така и проектиране, строителство и други услуги.

Коментар