Безпилотни коли може да намалят пътните инциденти

Обединени в мрежа, безпилотните коли могат да станат много по-безопасни и реално да намалят смъртните случаи по пътищата (на снимката: самоуправляема кола на Google)

Обединени в мрежа, безпилотните коли могат да станат много по-безопасни и реално да намалят смъртните случаи по пътищата (на снимката: самоуправляема кола на Google/Toyota)

Ако всички безпилотни коли се обединят в мрежа, ще бъдат спасени над 1000 живота годишно на територията на САЩ, твърди изследване на Института за пътна безопасност.

Мрежите от типа V2V (Vehicle to Vehicle) представляват специализиран канал за връзка между умни коли, по който те обменят информация и си помагат при относително сложни маневри – например завой наляво.

Автомобилите, обединени във V2V мрежа, ще получават предпредителни сигнали с цел предотвратяване на аварии. Подобна система може да се използва и при пресичане на кръстовища, като така ще намали значително броя на инцидентите.

В допълнение, V2V може да предупреждава за наличие на автомобил в т.нар. слепи зони. По този начин ще се избегнат сблъсъци с други коли, движещи се в същата посока, а не насрещно. Възможно е също така V2V да информира за наличие на знак Стоп и светещ червен светофар.

Американската система V2V ще бъде изградена на базата на безжични комуникации Wi-Fi 802.11p с честоти от 5,85 до 5,925 GHz, в които автомобилите ще могат да общуват помежду си независимо от марката или модела.

Нивото на технологиите в момента позволява изграждане на подобни мрежи за безпилотни коли. Масовото навлизане на автономните коли обаче все още е далечна перспектива, въпреки че няколко водещи корпорации, вкл. Volvo, Honda, Toyota и Google, работят в това направление. В частност, Google ползва безпилотни коли за целите на Street View.

Коментар