1 млрд. записа на данни са компрометирани през 2014

Течовете, свързани с кражба на лична информация, формират една трета от катастрофалните и сериозни инциденти с данни

Течовете, свързани с кражба на лична информация, формират една трета от катастрофалните и сериозни инциденти с данни

Обемът на откраднатите и загубени данни се е увеличил със 78% през миналата година, сочи анализ на компанията Gemalto. Регистрирани са над 1500 изтичания на данни, в резултат на което са компрометирани около 1 млрд. записа.

Случаите на изтичане на данни са нараснали с 49%, според индекса BLI, изготвян от Gemalto. Основната мотивация за киберпрестъпниците е кражбата на лични данни (54% от всички случаи), като на второ място е достъпът до финансова информация.

Освен това изтичанията на данни, свързани с кражба на лична информация, формират една трета от катастрофалните (9,0-10 бала по BLI) и сериозните инциденти (7,0-8,9 бала).

Делът на нарушенията на сигурността, вкл. на периметъра на сигурност, в който комрометираните данни са били напълно или частично кодирани, бележи скок от 1 на 4%.

В допълнение, течовете, свързани с кражба на лични данни, стават все по-сериозни – през 2014 г. те формират две трети от 50-те най-сериозни течове по скалата на BLI. Търговията на дребно и финансовите услуги са претърпели най-големи инциденти от всички сектори.

Коментар