Фаблети, IoT и големи данни движат ИТ пазара

През настоящата година световните разходи за IoT ще превишат 1,7 трлн. долара

През настоящата година световните разходи за IoT ще превишат 1,7 трлн. долара

Фаблетите, интернет на нещата (IoT) и 3D печатът са сред главните технологични тенденции на 2015 година, сочи нов доклад на IDC.

Ръстът на глобалния пазар на смартфони е обусловен в голяма степен от фаблетите (смартфони с големи екрани). През 2014 делът на тези устройства от общия обем продадени смартфони възлиза на 11%, докато през настоящата година се очаква да нарасне до 18%. Сумарно, продажбите на мобилни устройства ще достигнат 484 млрд. долара, добавяйки 40% ръст към ИТ пазара.

Друга значима технологична тенденция, според IDC, е „интернет на нещата”. През настоящата година световните разходи за IoT ще превишат 1,7 трлн. долара, което е с 14% повече спрямо предходната година. Към 2020 г. обемът на този пазар ще достигне 3 трлн. долара, а броят на свързаните към мрежата устройства ще се удвои до около 30 млрд.

IDC очаква също ръст на пазара на големи данни (Big Data) и инструменти за техния анализ – този бизнес ще генерира 125 млрд. долара през настоящата година. Разходите за аналитични продукти ще се утроят, което не е изненада, предвид факта, че в последните две години човечеството произведе повече цифрова информация, отколкото през цялата си история досега.

За обработката на данни все по-често ще се използват облачни услуги. IDC прогнозира, че към 2016 г. половината изчислителни мощности и 70% от обема за съхранение на данни ще се помещават в хипермащабируеми облачни центрове за данни. През настоящата година се очакват няколко големи сделки по сливане и поглъщане на този пазар.

Последните значими тенденции в световната технологична индустрия са биометрията и триизмерният печат. IDC очаква през 2015 г. около 15% от мобилните устройства да бъдат оборудвани с биометрични функции, а след пет години делът им да нарасне до 50%. На пазара на 3D принтери предстои 27-процентен ръст в стойностно изражение – до 3,4 млрд. долара.

Въпреки забавените темпове на растеж на китайската икономика, ИТ пазарът в страната демонстрира подем. В частност, очаква се продажбите на смартфони да достигнат 500 милиона броя през тази година, което е три пъти повече отколкото в САЩ и една трета от целия световен пазар. Освен мобилната индустрия в Китай процъфтяват електронната търговия и облачният бизнес.

Коментар