На облака се падат 30% от разходите за ИТ инфраструктура

Разходите за покупка на облачно оборудване съставляват 30% от общите инвестиции в ИТ инфраструктура в периода октомври-декември 2014 г.

Разходите за покупка на облачно оборудване съставляват 30% от общите инвестиции в ИТ инфраструктура в периода октомври-декември 2014 г.

Пазарът на облачни инфраструктури продължава да расте с високи темпове, като най-голяма динамика се наблюдава в т.нар. частен сегмент, сочи анализ на IDC за четвъртото тримесечие на 2014 г.

В периода октомври-декември са продадени сървъри, системи за съхранение на данни и комутатори за облака на стойност $8 млрд., което е с 14,4% повече на годишна база. В сегмента на частните облаци разходите възлизат на $2,9 млрд., бележейки ръст от 18,3%, докато увеличението при публичните облаци е 12,3% до $5 млрд.

Ключов фактор за ръста на пазара за услугите от типа „интернет на нещата” – те изискват ниво на гъвкавост и мащабируемост, което само облачните решения могат да обезпечат.

Разходите за покупка на оборудване за частни и публични облаци съставляват 30% от общите инвестиции в ИТ инфраструктура в периода октомври-декември 2014 г., сочи докладът на IDC.

Лидер сред доставчиците на хардуер за облачни инфраструктури е HP. Пазарният дял на компанията обаче е намалял от 19,8% до 16,2% за една година, заради спад в продажбите с 6,6%. След HP се нареждат Dell и EMC,които бележат ръст в продажбите съответно със 17,3% и 27,5%.

Коментар