Бизнесът прави по-актуални учебните програми

Лесотехническият университет става по-конкурентоспособен след успешва реализация на европейски проект (снимка: ltu.bg)

Лесотехническият университет става по-конкурентоспособен след успешна реализация на европейски проект (снимка: ltu.bg)

Работодатели и преподаватели актуализират заедно учебни програми и практики по европейски проект. Актуализирани са 31 учебни програми и два учебни плана на специалности във факултет „Стопанско управление” на Лесотехническия университет в София.

Успешното приключване  на този проект чувствително скъси дистанцията между висшето училище и бизнеса, обяви ръководителят на проекта проф. Елизабет Вачкова.

Изграден е устойчив механизъм за актуализиране на учебните програми за двете специалности – Стопанско управление и Алтернативен туризъм, който се управлява от Консултативен съвет, съставен от представители на бизнеса и на академичния състав на факултета.

Всяка от заинтересованите страни печели от активното сътрудничество. Студентите учат по програми, ориентирани към актуалните потребности на трудовия пазар. Бизнесът получава информация за съдържанието и методите на обучение и дава идеи за актуални теми и методи, а преподавателите се информират за нововъведения в практиката и обсъждат с фирмите теоретични новости.

Същевременно, в резултат на проекта Лесотехническият университет подобрява облика си в деловото пространство, позиционира се по-добре на образователния пазар и става по-конкурентоспособен.

Коментар