Panasonic излезе на печалба след реорганизации

Panasonic започва да жъне печалби, в резултат на преструктурирани на бизнеса си

Panasonic започва да жъне печалби, в резултат на преструктурирани на бизнеса си

Промените в Panasonic започват да дават резултат. Японската компания отчете ръст на печалбата за финансовата 2015 година, след като предприе редица мерки за оздравяване на бизнеса си.

Приходите на Panasonic възлизат на 64,9 млрд. долара за последната финансова година, която приключи на 31 март. За сравнение, за предходната година компанията постигна 65,1 млрд. долара.

Оперативната и чистата печалба на Panasonic обаче нарастват с 25% и 49% съответно до 3,21 и 1,51 млрд. долара, сочи финансовият отчет.

Резултатите показват, че преструктурирането на Panasonic е преминало успешно. Компанията измести фокуса си от мобилната техника и телевизорите към производството на електроника за автомобили и умни домове.

Коментар