„Кариера в ИТ” с ново финансиране от Microsoft

Чрез проекта „Кариера в ИТ” са достигнати над 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, а бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени, заяви Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България

Чрез проекта „Кариера в ИТ” са достигнати над 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, а бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени, заяви Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България

Проектът „Кариера в ИТ” спечели финансиране от глобалната инициатива YouthSpark на Microsoft в оспорвана борба с много други достойни проекти от цял свят. Целта е да бъдат достигнати учениците от средните училища в отдалечени и селски райони с най-неблагоприятни икономически показатели, предимно от Северозападна и Североизточна България, както и младежи, заплашени от социална изолация, поради бедността, в която живеят семействата им.

„Целевата група са ученици между 15 и 19 години, от училища в слаборазвитите икономически региони”, сподели Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България. „Чрез проекта „Кариера в ИТ” са достигнати над 20 000 ученици от региони, в които нивата на младежка безработица са много високи, а бизнесът и възможностите за кариера са силно ограничени”, допълни той.

Поради липсата на високопроизводителни индустрии, перспективите за младежите са краткосрочни, преобладават предимно ниско платените възможности за заетост, много от тях планират емиграция. Традиционно фокусът към тези региони на България е малък, тъй като цената за реализиране на активна и ангажираща кампания е много висока, каза още Петър Иванов.

„Кариера в ИТ” е успешен модел на публично-частно партньорство между висшето образование, бизнеса и неправителствения сектор, насочен към добавяне на стойност към обучението в училищата, развиване на умения и компетенции, необходими за успешна професионална реализация и възможности за икономическо развитие в регионите, поясни ректорът на Софийския университет, чл.-кор. проф. дин Иван Илчев.

Microsoft – чрез глобалната инициатива YouthSpark – финансира българския проект, който се изпълнява от Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” (ФЕБА Алумни), в партньорство с преподаватели на Софийския университет. Финансовата подкрепа от страна на компанията за 2015 г. е в размер на 64 698 долара, с което общото финансиране от страна от Microsoft от началото на проекта досега надхвърля 160 000 долара.

„Кариера в ИТ” обхваща три основни дейности, които се развиват паралелно:

  • Онлайн обучение по дигитални компетентности и ИТ умения, както и множество обучения на място в училищата.
  • Обучение по предприемачество
  • Кариерно развитие и менторство

Ученикът, показал най-високи резултати на изпитите за професионална сертификация – Атанас Шалаваров, 11 клас на СОУ „Иван Момчилов”, гр. Елена, ще участва във финалите на MOS Championship, които се провеждат в Далас, щата Тексас, САЩ.

В допълнение, програмата Microsoft Student Advantage дава възможност на всички ученици и студенти в България да получат безплатен достъп до най-новите продукти, вкл. пакета Microsoft Office 365 ProPlus.

Коментари по темата: „„Кариера в ИТ” с ново финансиране от Microsoft”

добавете коментар...

  1. Станислав

    Да и даже разширен по Swift

  2. Данчо

    Програмата предлага ли кратък курс за Linux?

Коментар