Предимство на икономиката ни остават ниските цени

България заема 55-то място в света по конкурентоспособност от общо 61 икономики в изследване за 2015 г. на швейцарския Институт за развитие на управлението (IMD). В предходната година страната ни е била 56-та, съобщиха от Центъра за изследване на демокрацията.

Профилът на българската конкурентоспособност, показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г.

Профилът на българската конкурентоспособност, показва, че основните показатели не са претърпели съществени промени не само в сравнение с 2015, но и с нивата от 2010 г.

България остава сред най-неконкурентоспособните държави в света, като с по-­ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Страната e далеч от най­-доброто си постижение – 38-­мо място през 2009 г. ­- признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, които да се основават на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността.

Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в международната конюнктура.

Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкурентната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение.

Дългосрочните фактори за конкурентоспособност ­- опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа.

Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията.

Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

Коментар