Европейски алианс ще даде професия на 140 000 младежи

От 2013 г. досега различни фирми и други партньори са сключили общо 84 договорености с Европейския алианс за професионална подготовка на младежи

От 2013 г. досега различни фирми и други партньори са сключили общо 84 договорености с Европейския алианс за професионална подготовка на младежи

Повече от 40 фирми и организации се включиха в Европейския алианс за професионална подготовка, с ангажимент да осигурят повече и по-добри възможности за младите хора.

Работата на алианса се координира от Европейската комисия. Фирмите ще предложат общо 140 000 места за стажове и обучение за младежи, съобщиха от Брюксел.

Новите договорености бяха подписани в Рига на среща на ресорните министри за професионално образование и обучение, европейските социални партньори и Европейската комисия.

До 2017 г. Adecco ще осигури обучение на работното място за 5000 младежи в основното си предприятие или в някое от партньорските си дружества, а до 2018 г. AXA ще предложи възможности за работа на 20 000 младежи, в т.ч. 10 000 постоянни и срочни трудови договори и 10 000 платени стажове или обучения;

BMW ще разшири професионалното обучение в чужбина, включително чрез специална програма за дуално образование, съчетаваща практическо обучение в Германия с квалификация в Испания. Всяка година BMW ще посреща 1500 нови стажанти.

Safran ще започне стажантски програми в европейските си клонове и ще популяризира програми за мобилност в други държави. Фирмата ще приема 2000 – 3000 стажанти годишно;

Тази година над 500 младежи ще могат да постъпят на стаж в Capita, а фирмата ще положи усилия да привлече други големи работодатели да направят същото, например като наемат и обучат 400 стажанти за работа в държавната администрация и над 600 души — за работа в банковия сектор.

Европейската бизнес мрежа за корпоративна социална отговорност (CSR Europe) ще подпомогне членовете си да подобрят качеството на предлаганите програми за професионална подготовка и стажове. Така до края на 2017 г. стойностно обучение ще могат да получат 50 000 младежи.

Към Алианса се присъединяват също така Бертелсман, Saica и Verallia Saint-Gobain. Европейските социални партньори пък представиха нови договорености в строителството, химическата промишленост, търговията и в сектора на образованието. Пет нови договорености са по инициатива на национални учителски синдикати, а едно от споразуменията е с френски синдикат в енергийния сектор.

Други важни договорености поемат шотландското правителство, Европейската асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот и мозъчният тръст Фондация „Бертелсман”. Новите членове се присъединяват към досегашните участници в Европейския алианс за професионална подготовка – различни фирми, организации и правителства.

Коментар