Центровете за данни са все по-жадни за вода

Центровете за данни в Калифорния се нуждаят от такъв обем вода, който може да запълни 158 хиляди олимпийски басейна

Центровете за данни в Калифорния се нуждаят от такъв обем вода, който може да запълни 158 хиляди олимпийски басейна

Растящият интернет трафик принуждава компаниите, опериращи в мрежата, да разширяват своите центрове за данни. Това на свой ред поражда по-големи потребности от охлаждане на компютърните системи, респ. на консумацията на вода, пише Уол Стрийт Джърнъл.

Според анализаторите от 451 Research, в Калифорния, където се намират големи интернет компании като Google и Facebook, има над 800 центъра за данни – повече, отколкото във всеки друг американски щат. За тяхното охлаждане е необходим такъв обем вода, който може да запълни 158 хиляди олимпийски басейна.

Вече се взимат мерки за справяне с проблема, произтичащ от прекомерната консумация на вода от центровете за данни. Така например, Microsoft, която има над 100 центъра за данни по света, внедри функция за автоматично изключване на системите за охлаждане при намаляване на температурата на въздуха навън до ниво, което е достатъчно за нормално функциониране на системите.

Google, на свой ред, се опитва да използва дъждовна, канализационна и друга непитейна вода за охлаждане на сървърното и сторидж оборудване. Само малък брой компании се отказват от водното охлаждане в полза на електрическото, тъй като последното е по-скъпо.

Други ИТ компании пък започват да разработват собствени кладенци за получаване на вода или да изграждат резервоари с вода, подготвяйки се за момента, когато властите ще ограничат достъпа им до ценния природен ресурс.

Коментар