Телекоми се обединяват за „фантастичен” 5G

Нов проект FANTASTIC-5G обединява индустрията и научните среди

Нов проект FANTASTIC-5G обединява телеком индустрията и научните среди

Група компании и водещи изследователи се обединиха около идеята за създаване на радиочестотен интерфейс за мрежи от пето поколение в диапазона 6 GHz.

Зад проекта FANTASTIC-5G (Flexible Air iNTerfAce for Scalable service delivery wiThin wIreless Communication networks of the 5th Generation) застават някои от най-големите телеком оператори в света, производители на телекомуникационно оборудване, университети и изследователски организации.

Участниците в проекта обещават да повишат капацитета, гъвкавостта и енергийната ефективност на мобилните мрежи от следващо поколение. Тази нужда е продиктувана от нарастващата популярност на смартфоните и таблетите, както и от бързия ръст на „интернет на нещата”, респ. увеличението на трафика.

FANTASTIC-5G трябва да се реализира в рамките на две години. Зад него стоят операторите Orange и Telecom Italia, производители като Alcatel-Lucent, Huawei, Intel, Nokia и Samsung, няколко университета и изследователски организации. Европейската комисия ще подпомогне проекта с 8 млн. евро по програма Хоризонт 2020.

Коментар