КЗК съзря картел в дейността на Office 1 Superstore

КЗК смята, че три компании-дистрибутори, работещи под марката Office 1 Superstore, са сформирали картел

КЗК смята, че три компании-дистрибутори, работещи под марката Office 1 Superstore, са сформирали картел

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства.

Проучвана е дейността на компаниите Панда, Стендек ООД и Панда-Пен ООД – дистрибутори на офис техника и консумативи, работещи под марката Office 1 Superstore.

Според комисията, извършено е нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, което се изразява в забранено споразумение, като целта и/или резултатът от него предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара по доставка на тонери за копирни и печатащи устройства. Това е постигнато посредством съгласувано определяне на офертните цени в процедура за обществена поръчка.

Проучването е в рамките на организирана от Министерство на финансите процедура за обществена поръчка за доставка на тонери за копирни и печатащи устройства. Комисията твърди, че дистрибуторите са съгласували помежду си представените от тях в процедурата ценови оферти, което се е отразило върху тяхното класиране и е ограничило конкуренцията между участниците в процедурата.

Определението не подлежи на обжалване. В срок от 30 дни Кооперация „Панда”, „Стендек” ООД и „Панда-Пен” ООД имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да поискат да бъдат изслушани в открито заседание. След обсъждане на възраженията и писмените доказателства, КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Коментари по темата: „КЗК съзря картел в дейността на Office 1 Superstore”

добавете коментар...

  1. Ванката

    Винаги са го правили и никой не може да спре костюмарите да бичат и изшибват много пари! 🙂

Коментар