Роботът Hermes се доближава до човека

Hermes е първият човекоподен робот, който може да напълни чаша, без да разлее част от течността

Hermes е първият човекоподен робот, който се обучава да имитира прецизно поведението и действията на хората

Изследователи от Масачузетския технологичен институт са на път да създадат робот, които копира с голяма точност действията и рефлексите на човека. Hermes е обучаван да налива прецизно течност от бутилка в чаша, да пази равновесие при въздействие на външни сили и да ползва инструменти подобно на хората.

По думите на Джоао Рамос, един от участниците в проекта, учените се опитват да вградят „мозък” в робота. Става въпрос не за изкуствен интелект, а за обучение на робота как да се държи в различни ситуации.

За целта е създаден екзоскелет за оператор на Hermes, оборудван с механични ръце, крака и датчици. Информацията от датчиците постъпва в компютъра на робота. На манипулатора за управление са поместени бутони, сигналите от които също постъпват в „мозъка” на робота.

Компютърът, на свой ред, заставя робота да се движи така, сякаш е човек. В робота е вградена предна видеокамера, изображенията от която се подават към очилата на оператора.

Hermes фиксира предишни събития и запомня реакциите на оператора, като по този начин става обучението на робота. Изучавайки движенията на оператора, роботът придобива способност да ги изпълнява сам, например да пази равновесие.

В момента съществуват множество човекоподобни роботи, но на всички тях им липсва прецизност – например, не могат да напълнят чаша, без да разлеят част от течността. Hermes е призван да реши този проблем, уверяват разработчиците от MIT.

Освен това съвременните роботи макар и да наподобяват човека, сходството по-скоро е във външния вид, отколкото в движенията и рефлексите. Задачата пред Hermes е да имитира движенията, поведението и реакциите на хората.

Коментари по темата: „Роботът Hermes се доближава до човека”

добавете коментар...

  1. O_o

    Не пускайте робота Хермес до човека, да не вземе да го осакати! Най-добре ги дръжте в отделни стаи 😀

Коментар