Европа утилизира правилно само 35% от е-боклука

Разследване на ООН и Интерпол установи, че само 35% от електронните отпадъци се утилизират правилно в Европа.

Останалите смартфони, телевизори и други електронни устройства продължават да се използват, постъпват в нелегални канали за вторични суровини или просто се оказват на неподходящи места.

Ситуацията е различна в отделните страни. Така например, в Швеция и Норвегия 85% от ненужните електронни и електрически устройства се събират и насочват за повторна преработка, докато в Румъния и Испания този показател достига едва 20%.

Въпреки разпространеното мнение, че употребената електроника постъпва в слаборазвитите африкански страни, на практика е-боклукът все повече задръства европейския континент, като се разрушава и отделя вредни вещества в почвата, водата и атмосферата.

За мащабите на явлението говорят най-красноречиво числата: през 2012 г. масата на електронните отпадъци в Европа се е равнявала на 9,5 млн. тона, сочат данните.

Коментар