Единното зарядно намалява е-боклука и пести

Единното зарядно е една крачка по-близо до действителността, след като по-рано този месец евродепутатите одобриха нова директива на ЕС, целяща да въведе енергични мерки срещу електронните отпадъци.

Всички мобилни телефони в Европа скоро ще трябва се продават със стандартизиран зарядно. Индустрия гиганти като Samsung и Apple са длъжни да предложат на клиентите си стандартизирано зарядното устройство от 2017 г., според директивата.

Повече от 500 милиона мобилни телефони са в употреба в целия ЕС в момента. Те използват 30 различни вида зарядни устройства. Много от тях стават излишни, когато потребителите сменят телефоните си и си купуват нови мобилни устройства.

Единното зарядно за мобилни телефони е идея, която кръжи в общественото пространство от най-малко 7-8 години, със сигурност от преди „епохата” на смартфоните, пише GreenTech.bg.

Освен, че ще намали електронните отпадъци, този ход ще донесе и спестявания за европейските потребители и за индустрията, заяви докладчикът Барбара Вейл, германският евродепутат, който внесе проекта в евро-парламента.

„Това е в интерес както на потребителите, така и на околната среда. Ще сложи край на хаоса със зарядните устройства и ще елиминира 51 000 тона електронни отпадъци годишно”, посочи тя.

Въпреки че текстът вече има неформалното одобрение на държавите-членки, министрите ще трябва да въведат закона. Отделните страни ще имат две години за транспониране на директивата в националното си законодателство. Производителите пък ще имат три години, за да се съобразят с новата регулация.

Коментар