Виваком заделя 50 000 лв. за обществено-значими проекти

VIVACOM Регионален грант е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева (на снимката: Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право)

VIVACOM Регионален грант е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева (на снимката: Любен Панов, директор на Български център за нестопанско право)

Виваком обяви инициатива за финансиране на обществено значими проекти за развитие на регионите в България. VIVACOM Регионален грант е насочен изцяло в подкрепа на малките населени места и общности, съобщиха от телекома.

Програмата ще приема и оценява проекти в различни сфери, без ограничение, с изключение на дейности, свързани с религиозна или политическа дейност, хуманитарна помощ или насочващи към насилие или омраза.

Ще се дава предимство на инициативи, включващи добавена стойност за цялата общност, както и на такива с по-иновативен подход. Допустими бенефициенти по програмата са читалища, училища и неправителствени организации в обществена полза.

VIVACOM Регионален грант е на обща стойност 50 000 лева, като всеки проект кандидатства за финансиране до 5 000 лева. Така за една година програмата ще подпомогне поне 10 значими проекта на местно ниво.

Формата за кандидатстване вече е отворена, а концепции ще се приемат до 20 декември 2015 г. До 17 януари 2016 г. първоначалните концепции ще бъдат оценени и най-добрите ще преминат на следващия етап. В него – от 18 януари до 7 февруари – кандидатстващите ще трябва да доразвият предложенията си, които ще бъдат подложени на втора оценка от комисията.

През март 2016 г. ще бъдат обявени печелившите проекти. За прозрачността при оценяването и спазването на критериите ще се грижи 5-членно жури.

Коментар