Джим Холмс: Лидерът работи наравно с останалите

„Лидерът овластява хората да работят по реализацията на идеите си. Той ръководи, без да се кичи с титли”, заяви Джим Холмс, главен инструктор в Pillar Technology, на днешната конференция ISTA 2015 в София

„Лидерът овластява хората да работят по реализацията на идеите си. Той ръководи, без да се кичи с титли”, заяви Джим Холмс, главен инструктор в Pillar Technology, на днешната конференция ISTA 2015 в София

„Да си лидер и да си мениджър са две различни неща. Има, разбира се, известно припокриване между двете, но те не са еднозначни. Лидерът – това е човек, който в работата въвлича другите, нахъсва ги да правят нещата по-добре и по-ефективно! Лидерът е човек като всички останали и той също има своите слабости. Не е страшно, че ги има – проблем е, ако не прави нищо, за да се справи с тях”. Това сподели Джим Холмс, водещият лектор на софтуерната конференция ISTA Con 2015, тази сутрин по време на практическата сесия за откриване на форума.

Холмс раздаде на гостите в залата парчета хартия и ги прикани да опишат своите слабости, които биха се отразили на работата им като лидери в екипи. По същия начин те описаха и своите лидерски качества, а преди това – мотивите си да се стремят към лидерство.

Стремежът към лидерство и неговите качества

Какви могат да бъдат причините да търсим лидерство в екипите, в които работим? „Ето няколко много добри причини”, заяви Холмс, разглеждайки листовете с написаното от гостите в залата. „Да предизвикаме себе си! Да реализираме идеите си! Да караме нещата да се случват – да, ние в софтуерната индустрия правим точно това: караме нещата да се случват! И, естествено, да правим нещата по-добри, да реализираме потенциала за натрупване на повече приходи”.

Наред с тези мотиви лидерът изявява определени качества. Те, според Холмс, могат да включват умение да изслушва, отговорност, самоувереност, разбиране и емпатия, стремеж да се помага на другите, мотивиране на колегите, склонност към споделяне на опит. „Но най-вече лидерът е човек, който работи наравно с останалите и споделя тежестта на работата заедно с тях. Той овластява хората да работят по реализацията на идеите си. Той ръководи, без да се кичи с титли”.

Много важно качество на лидера е да е спокоен. „Какво става, ако при възникването на проблемна ситуация този човек се афектира, вика, ръкомаха, хвърля предмети, подивява? Как това помага на екипа? Не помага! Можеш да вложиш много енергия в такава ситуация и има два възможни варианта – да предадеш положителна енергия на екипа си или да се посветиш на негативната, разрушителна енергия”.

Много съществена черта е интегритетът на човека и способността му се да се изправи смело и решително пред проблемите. Такъв човек, според Холмс, може да събере цялата компания, да се изправи пред всичките си служители и да им каже, че работят на загуба и че фирмата върви зле; той може да им покаже всички цифри и след това да очертае как заедно ще излязат от тази ситуация. Това качество прави служителите съпричастни. В такава ситуация хората ще са дълбоко убедени, че те могат да вярват на този човек, че той е честен с тях и не крие нищо; ще са уверени, че могат да му се доверят и да го следват. Това именно е лидерство.

Слабостите – част от нашата човешка природа

Слабостите ни са естествена част от нашата човешка природа, казва Холмс. Всеки лидер трябва да е в състояние да идентифицира своите слабости и да прецени как да подходи с тях. „Трябва да сте честни със себе си”, казва Холмс и добавя, че на човек може да отнеме години да се справи с проблема си. Понякога може да отнеме години дори само за да осъзнае тези слабости.

„Някога аз ръководех екип и в същото ходех по много семинари. Често пишех статии. Разни хора ми се обаждаха да ме питат и да искат съвети, да ги обучавам. Извън пряката си работа бях много активен в местната църква, както и в няколко други групи. В крайна сметка ми се събираха по 3-4 часа сън на денонощие. Дъщеря ми, синът ми и жена ми не можеха да ме видят. Трябваше да стана на 52 години, за да се науча кое е важното и да мога да казвам „не”, споделя Холмс.

За различните хора в лидерска позиция слабостите могат да са най-различни. Той може да е нов в компанията и да не я познава, да е имал различна кариера досега, да му липсват технически знания, да няма опит в дадена област, да се отличава със свръхсамоувереност или пълна липса на увереност, да е неспособен да се изправи пред трудни решения, да не може да разрешава конфликти, да е нетърпелив и избухлив.

„Ние всички имаме слабости. Проблемът не е в това. Проблемът е, ако не се опитваме да се справим с тях – ако си знаем, че ги имаме, но не правим нищо по въпроса”, казва Холмс.

Осъзнаването на слабостта е най-голямата крачка към решаването й. Оттам нататък пътищата са многобройни и различни, стига да е налице воля. Така например човек, който е свръхангажиран с работата си, може да си наложи да отказва някои задачи, посочи Холмс. Лидерът може напълно да ги отменя или да ги сортира по важност и да се заема с най-приоритетните. Друг възможен подход е да се научи да поиска време за разрешаване на даден проблем, посъветва специалистът.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар