Шведи създадоха „енергийна хартия”

„Енергийната хартия” издържа стотици цикли на презареждане и зареждане за броени секунди

„Енергийната хартия” издържа стотици цикли на презареждане и зареждане за броени секунди (снимка: Linkoping University)

Изследователи от шведския университет Линкьопинг създадоха материал с изключителна способност да съхранява електроенергия. Учените наричат своята разработка „енергийна хартия”.

Материалът се състои от целулозни нановлакна и проводим полимер. Един лист такава хартия с диаметър 15 см и дебелина не по-малко от 1 мм има капацитет 1 фарад – съпоставим с капацитета на йонисторите, достъпни днес на пазара.

Листът издържа стотици цикли на презареждане и зареждане за броени секунди. Новият материал показва рекордни за органичната електроника стойности на параметрите, вкл. капацитет и сила на тока.

Една от най-перспективните области за приложение на подобен материал са системите за електрозахранване с използване на възобновяеми източници – например вятърни генератори и слънчеви батерии. За тези системи са характерни колебания в количеството изработвана енергия, затова наличието на капацитет за нейното съхранение позволява равномерно захранване, независимо от природните условия, часа и сезона.

Предимства на „енергийната хартия” са също така възможността за изготвяне на листа с произволна дебелина и фактът, че листът може да се огъва като обикновена хартия. Задачата пред учените в момента е да разработя технологичен процес за масово производство на новия материал.

Коментари по темата: „Шведи създадоха „енергийна хартия””

добавете коментар...

  1. Юли

    “…йонисторите…”?

Коментар