Невронна мрежа разпознава образи по-точно от човека

Изследователското подразделение на Microsoft създаде система за разпознаванe на образи в снимки и видео с точност, по-голяма от тази на човека. Новата технология е победител в конкурса ImageNet.

Системата се базира на невронни мрежа. Нейната висока ефективност се обяснява с наличието на връзки, които по своята сложност значително превъзхождат връзките в други подобни мрежи.

Невронните мрежи се формират от слоеве, като с увеличаване на броят им, теоретично трябва да се подобрява и работата на самите мрежи. Но увеличаването на слоевете се възпрепятства от размиването на данните при преминаване през всеки следващ слой, което затруднява обучението на мрежата.

Преди няколко години за добро постижение се считаше наличието на осем слоя, докато през 2014 г. изследователите успяха да увеличат слоевете до 20-30. Сега специалистите от Microsoft са постигнали 152 слоя – те наричат своя подход „дълбока остатъчна мрежа”.

В подобни мрежи се променя както направлението на потока от информация, така и процедурата за обучение. Изследователите признават, че успехът е неочакван и за самите тях, тъй като до момента на практическата проверка не е било ясно дали технологията ще сработи.

Освен за разпознаване на изображения, изпитания с новата разработка вече се провеждат и в други области, като например разпознаване на говор, уточнява Microsoft Research.

Коментар