Kodak ще развива уникална технология за 3D печат

Технологията Carbon3D CLIP осигурява непрекъснат обемен печат с висока скорост, без използване на слоеве

Технологията Carbon3D CLIP осигурява непрекъснат обемен печат с висока скорост, без използване на слоеве

Kodak ще си партнира с компанията Carbon3D в развитието на уникална технология за 3D печат. Известна като  Carbon3D CLIP, технологията осигурява непрекъснат обемен печат с висока скорост.

За разлика от послойното нанасяне на материал, което изразходва много време и не гарантира здравина, CLIP разчита на баланс между ултравиолетовата светлина, предизвикваща полимеризация, и кислорода, който забавя тази реакция.

Важен елемент в технологията CLIP е наличието на специален „прозорец”, прозрачен за светлината и пропускащ кислород. Чрез управление на потока от кислород се формира „мъртва зона” в течния полимер с ширина само няколко микрометра, в която е невъзможна полимеризацията.

Именно под тази зона се проектират серия от изображения с формата на желания обект. С непрекъснато увеличаване на полимера се отпечатва обектът. Kodak и Carbon3D ще си сътрудничат в разработката на материали за уникалната технология на 3D печат.

Коментар