3D принтерите с ръст от 26% за една година

Продажбите на 3D принтери нарастват, благоприятствани от падащите цени

Продажбите на 3D принтери нарастват, благоприятствани от падащите цени

Пазарът на 3D принтери и съпътстващи услуги е нараснал с 25,9% през миналата година, достигайки 5,1 млрд. долара, сочи анализ на Wohlers Associates.

Съвкупният средногодишен ръст през последните три години възлиза на 33,8%, докато за последните 27 години е 26,2%. Най-бързо, със 70%, расте сегментът на настолните 3D принтери.

Общо 278 хиляди устройства за 3D печат на цена над 5000 долара са продадени на компании и училища през миналата година.

Докато през 2011 г. само 31 компании са произвеждали 3D принтери, то през 2014 г. броят им е достигнал 49, а през миналата година се е увеличил до 62.

Несъмнено удобство на 3D печата е бързото създаване на прототипи, отбелязват анализаторите. Същевременно, цените на 3D принтерите бързо намаляват, което способства развитието на пазара.

През последната година триизмерният печат се превръща от технология за прототипи в пълноценна производствена технология, сочи анализът на Wohlers Associates.

Коментар