Влошиха прогнозата за ИТ разходите

Компаниите ще похарчат 3,49 трлн. долара за ИТ тази година, което е с 0,5% по-малко спрямо 2015-та, прогнозира Gartner

Компаниите ще похарчат 3,49 трлн. долара за ИТ тази година, което е с 0,5% по-малко спрямо 2015-та, прогнозира Gartner

Вместо ръст разходите за информационни технологии тази година ще отбележат спад в световен мащаб, съгласно ревизирана прогноза на Gartner.

Спад на ИТ разходите имаше и през миналата година – 5,8% спрямо 2014-та. През януари т.г. Gartner обяви, че очаква лек ръст от 0,6% за 2016-та, но резултатите от първото тримесечие принудиха компанията да преразгледа прогнозата си.

Gartner очаква клиентите да похарчат 3,49 трлн. долара за ИТ тази година, което е с 0,5% по-малко спрямо 2015-та. Промяната е свързана най-вече с колебанията във валутните курсове, поясняват анализаторите.

Неясното бъдеще на икономиката заставя компаниите да съкращават разходи, вкл. за информационни технологии. Това бе факт през миналата година и най-вероятно спад ще има и през настоящата.

В частност, разходите за компютърна техника – компютри, мобилни устройства и принтери – ще намалеят с 3,7%, докато разходите за комуникационни услуги ще паднат с 2,0%.

Именно тези два сегмента дърпат целия пазар надолу. При оборудването за изчислителни центрове, софтуера и ИТ услугите се очаква ръст съответно с 2,1%, 4,2% и 2,1%, но той не може да компенсира спада при по-масовите продукти.

Коментар