Виваком с ръст от 5,2% за тримесечието

Виваком отчете приходи от 211,7 млн. лв. и печалба от 80,146 млн. лв. за първото тримесечие

Виваком отчете приходи от 211,7 млн. лв. и печалба от 80,146 млн. лв. за първото тримесечие

Виваком остава най-големият телеком оператор на пазара у нас, сочат финансовите резултати на компанията за първото тримесечие на годината.

Телекомът отчете приходи в размер на 211,7 млн. лв. за периода януари-март, което е ръст от 5,2% спрямо първото тримесечие на миналата година. Сумата включва и приходите от групата на НУРТС, която от юли 2015 г. е под контрола на Виваком.

Печалбата (коригирана EBITDA) на оператора обаче е намаляла с 4% за отчетния период – от 83,075 млн. лв. през първото тримесечие на 2015 г. до 80,146 млн. лв. за Q1 2016.

Средният приход от един потребител (ARPU) е на равнище от 11,1 лева в края на март 2016 г., като делът на мобилния интернет в него се увеличава и към края на отчетния период достига 31%, сочи още финансовият доклад на телекома.

Коментар