Обратната връзка с потребителите е безценна

Потребителите все по-успешно се учат не само да дават обратна връзка, но и да бъдат по-критични и да оценяват приложенията, сподели Димитър Симов (вляво), SAP Labs България

Потребителите все по-успешно се учат не само да дават обратна връзка, но и да бъдат по-критични и да оценяват приложенията, сподели Димитър Симов (вляво), SAP Labs България

В работата на техническия комуникатор най-важната част е получаването на обратната връзка от потребителите, сподели Димитър Симов, експерт ползваемост и информационен разработчик в SAP Labs Bulgaria, по време на конференцията за техническа комуникация ETC 2016. Според него, основният въпрос на обратната връзка е: „Беше ли полезна информацията?”.

Разбира се, не всички коментари от потребители дават полезна обратна връзка, обясни той. Симов цитира данни, според които за периода август 2015 – май 2016 г. в системата на SAP Labs в България са регистрирани 1 370 908 посещения на страницата за обратна връзка с потребителите. Едва около една четвърт от всички страници реално са съдържали някаква информация с обратна връзка – от 892 страници само 228 са съдържали коментар за обратна връзка.

Компанията регистрира средно 34 хиляди посещения на страницата си за обратна връзка седмично, от които тези с някаква информация са 19 – т.е. около 1 на 1800 посещения. А посещенията, включващи и коментари, са едва 9 седмично, което прави само 1 на 3800 посещения! Освен това не всички коментари са конструктивни по своята същност – едва пет коментара седмично съдържат някаква полезна обратна връзка, което прави около 1 на 6200 посещения. Отначало едва 3 до 5 на седмица са били коментарите, докато вече стигат до десетина седмично, обясни Симов.

Не се събират данни за потребителите, а само информация и коментари, категорични бяха експертите. „Тези изисквания са законово регламентирани, не може да се събират лични данни за потребителите, те остават анонимни. Няма начин да се направи връзка с даден потребител, дори ако някой от разработчиците има нужда от повече информация за даден проблем, описан от клиента”, обясни Екатерина Митова, информационен разработчик в SAP Labs Bulgaria.

Никога не се събират лични данни за потребителите, те остават анонимни, увери Екатирана Митова, SAP Labs България

Никога не се събират лични данни за потребителите, те остават анонимни, увери Екатерина Митова, SAP Labs България

Симов и Митова дадоха пример от своята работа: „В SAP използваме собствена разработка инструмент за обратна връзка – SAP HANA Cloud Platform Feedback Service. Там в специално „прозорче” са предвидени и възможности за оценка от потребителя (вариантите са положителна, отрицателна и задоволителна) и място за коментар, като засега вариантът за коментар и оценка е само на английски език. След като се съберат коментарите, те се обработват от определен специалист, който преценява кой е компетентен да отговори на поставените въпроси. Всеки отделен проблем се насочва към съответния специалист.

„Първо четем положителните коментари, след това и отрицателните”, сподели с усмивка Екатерина. „Обикновено е един човекът, който докладва проблемите, описани от потребителите, след което той се свързва с разработчиците”, разказа Митова за начина на работа в SAP Labs Bulgaria.

А след като проблемите бъдат обсъдени от разработчиците, може да се направят и промени в съответните приложения. Накрая се пуска информация за направената промяна, така че потребителите да могат да видят резултатите от техните коментари и препоръки.

Разбира се, всяка обратна връзка е безценна, допълни Симов. Той цитира интересни данни, според които най-много коментари постъпват в сряда, като не винаги най-посещаваните страници са тези и с най-много коментари. От SAP Labs Bulgaria отчитат и друга интересна тенденция – броят на коментари с обратна връзка расте по-бързо в сравнение с нарастването на броя на посещенията на отделните страници. При други от страниците се забелязва повишен трафик, но не и повече коментари.

Според Симов, потребителите все по-успешно се учат не само да дават обратна връзка, но и да бъдат по-критични и да оценяват приложенията. Коментарите стават все по-конструктивни, включително оплакванията и предложенията, допълни той. Анализът на статистическите данни е показал, че обратната връзка с потребителите е особено ценна, обясни Екатерина Митова.

„Освен това когато има обратна връзка и особено когато сме свършили работата си след коментари на потребителите, ние се чувстваме ценени. А и коментарите не са само оплаквания, а съдържат и предложения. Обратната връзка ни стимулира да пишем по-добре и да се учим по-лесно да приемаме критиката. Осъзнаваме, че за нас обратната връзка е само от полза”, казаха в заключение специалистите от SAP Labs Bulgaria.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар