Техническата комуникация е добра, когато говори за ползи

„Говорете за това как дадено решение е полезно за крайния потребител”, посъветваха Кагдас Акар и Юмит Озайдин на конференцията ETC 2016

„Говорете за това как дадено решение е полезно за крайния потребител”, посъветваха Кагдас Акар и Юмит Озайдин на конференцията ETC 2016

Всяка форма на техническа комуникация, било то маркетингова презентация на софтуер или наръчник към озвучителна система, е полезна за потребителя тогава, когато  описва ползите за него, а не когато се фокусира върху функциите. Разграничението между двете е доста трудно и често обърква създателите на съдържание с технологична тематика.

„Говорете за това как дадено решение е полезно за крайния потребител”, посъветваха Кагдас Акар и Юмит Озайдин по време на работните семинари в рамките на конференцията за техническа комуникация ETC 2016. Много често хората, работещи в сферата на технологиите, описват своите продукти посредством функциите им. Например в сферата на софтуера е налице склонност да се описва какво се случва при натискане с десен бутон, при скролване и т.н. Не е толкова важно обаче да кажем какво меню ще излезе при кликването с десния бутон, а по какъв начин това ще направи живота ни и работата ни по-лесни, казват Акар и Озайдин.

„Важно е да покажеш, че по този начин със софтуера се работи по-бързо, тоест че работещият с дадената програма може да се справи със задачите си за по-кратко време. Или пък че ще му е нужно по-малко време за писане или редактиране, че ще осигури по-добро качество за своите клиенти”, посочи Юмит Озайдин. Особено ценно е да се подчертае такъв елемент, ако преди неговото въвеждане различните свойства на софтуера са били „разпиляни” в различни менюта, а сега всички са обединени в един клик.

Потребителите не се интересуват от функциите на даден продукт сам по себе си, подчертават специалистите, които разработват мултимедийните наръчници на софтуера Nubuto. „Потребителят иска да чуе за ползата за себе си”.

В друг пример, посочен на конференцията, функцията по проверка на качеството на езикови преводи следва да бъде представена като възможност за намаляване на вероятност за грешки. „Важно е да се говори за това как тя съкращава времето за редактиране, помага да се свърши повече работа за по-малко време или с по-малък екип, пести се време, на клиента се предава по-качествен продукт”, казва Акар.

Не по-малко значимо е подобно представяне да бъде придружено от колкото се може по-нагледни материали. Всяко нещо, което може да се визуализира, следва да се покаже графично. Ако става дума за меню, то може да се покаже като снимка от екран, ако е поредица от действия, това може да се визуализира чрез анимация или схематична презентация.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар