Журналистите са успешни технически комуникатори

„Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е: за кого пишем?”, казва София Йотова, автор на техническа документация във VMWare България

„Най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е: за кого пишем?”, казва София Йотова, автор на техническа документация във VMWare България

Мит е, че работата на автора на техническа документация е скучна. Не е. Но в България няма обучение по специалността, за разлика от някои университети по света и най-вече в САЩ, в които в курсовете по журналистика е включена и подготовка за тази специфична дейност.

Има един основен фактор, който е общ и за двете професии – на журналиста и на техническия комуникатор – и това е информацията. Затова журналистическата подготовка е особено подходящ старт за прехода към професията автор на техническа документация.

Според проучване на Обществото за техническа комуникация, журналистиката е сред петте основни професии, които дават най-много автори на техническа документация. Това е така, защото журналистиката подготвя за работа с инструменти, които се прилагат с успех и в работата на техническите комуникатори.

Както лекарите учат анатомия, по същия начин журналистите учат за информацията – как да се сдобиват с нея, кои са източниците на информацията и как да я представят пред аудиторията. А авторът на техническа документация работи с именно с информация. Така образно София Йотова, автор на техническа документация във VMWare България, сравни работата на журналистите и авторите на техническа документация в своята презентация на конференцията за техническа комуникация ETC 2016.

„От година и половина работя като автор на техническа документация, но по образование не съм с техническа подготовка, аз съм журналист”, сподели Йотова. „Не са много младите хора, които са привлечени от тази професия. А като бивш журналист мога да споделя, че идеята за общност на техническите комуникатори е много необходима, за да могат хората, които започват, да се адаптират към ситуацията в България”.

Йотова акцентира върху седемте основни урока, които може да се научат от журналистиката и да се приложат в работата на автора на техническа документация. „Основните принципи, които всеки журналист научава по време на своята подготовка, са няколко. На първо място това са шестте основни въпроса, на които всеки автор трябва да си отговори, а именно: кой, какво, къде, кога, защо и как. Това са тухлите, с които си служим, за да построим сградата”, образно се изрази Йотова.

„А най-важният въпрос, на който трябва да си отговорим, е: за кого пишем? Трябва да сме наясно за кого е предназначено посланието ни. А когато познаваме аудиторията си, тогава е по-лесно”, обясни тя.

Проблем поражда фактът, че авторите, работещи в сферата на техническата комуникация, обикновено нямат представа как да се справят със задачата си, коментира Йотова. Поради липсата на подготовка, те буквално „скачат в неизвестното”. И малко по малко започват да изучават тематиката, по която трябва да пишат. Принципът е „опознай непознатото”.

Затова е особено важно да се използва един от основните инструменти в журналистиката, а именно този на обърнатата пирамида. Ако пирамидата се обърне с върха надолу и се среже наполовина, отгоре трябва да остане най-важното. Това е основен журналистически похват – най-важното трябва да е най-отпред. В две-три начални изречения трябва да се изведе най-важното за цялата статия.

Йотова не пропусна и темата за обратната връзка с потребителите, която не винаги е приятната част от работата на журналиста. „Но обратната връзка е от полза за подобряване на работата ни”, категорична бе тя.

Друг урок от журналистиката, който е приложим в работата на авторите на техническа документация, е „да се дълбае все по-дълбоко и по-надълбоко, дори и понякога да не разбираме всички отговори”, посочи Йотова.

Не на последно място идва проблемът с крайните срокове, допълни тя. „Времето лети, затова е важно да мислите за крайните срокове като за приятели, а не постоянно да сте под напрежение”.

„Всеки може да стане журналист, дори на един по-късен етап от своята кариера. А журналистическото образование е много добра основа за работа като автор на техническа документация”, каза в заключение Йотова.

Рада Станева

Рада Станева

Коментар